Länkar och Tips

Här nedan är användbara länkar samlade under respektive område:

Dyslexi:

Datorspelberoende:
På nedanstående länkar kan både ungdomar själva, deras föräldrar eller andra intresserade gå in och hämta ytterligare information: