Om Logopeditjänst

Dyslexi? Dyskalkyli?

Välkommen till Logopeditjänst!

Logopeditjänst AB är en privatmottagning så därför behöver du ingen remiss utan tar själv kontakt med oss för tidsbokning. Detta gäller även för KBT-behandling. Istället för att stå i långa köer i landstingets regi får du eller ditt barn här hjälp redan inom ett par veckor. Utredningskostnaden betalar du själv men det är en engångsutgift och en viktig investering i dig själv eller ditt barn. Möjlighet till avbetalning finns.

Vi finns i Tanumshede en dryg halvtimmes bilväg norr om Uddevalla. Om du åker från Göteborg tar bilresan en dryg timme. Dagligen går också flera bussar till och från Göteborg som stannar alldeles intill Logopeditjänsts lokaler vid hållplats ”Knäm”. Om du hellre vill resa med tåg sker avstigning på stationen ”Tanum”. Under perioden juni – sept går även X2000 direkt från Stockholm och hit. Enkelt och bekvämt!
Riktigt långväga kunder brukar komma kvällen före och övernatta på något av ortens hotell eller vandrarhem. Efter tidsbokning skickas en bekräftelse där utförlig vägbeskrivning framgår samt förslag på boendealternativ.

Ägaren Tove Ekelund är legitimerad logoped, legitimerad lärare och specialpedagog med mångårig erfarenhet av olika typer av utredningar och behandlingar av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, räknesvårigheter/dys-kalkyli, språk- och talutredningar, behandlingar, handledning samt under-visning av elever, specialpedagoger, lärare, rektorer och föräldrar. Logopeditjänst AB anlitas bland annat av förskolor, skolor, kommuner, vård-centraler och privatpersoner ifrån hela landet.

Yrkeskompetenser:

 • Leg. logoped
 • Fil.mag. specialpedagog
 • Leg. lärare
 • Kognitiv beteendeterapeut (KBT)
 • Beteendevetare
 • Grundskole- och gymnasielärare i engelska
 • Fil. kand. i skolledarskap

Efter önskemål finns även legitimerad psykolog att tillgå.

Specialiseringsutbildningar:

 • Fleråriga påbyggnadsutbildningar inom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och sociala och emotionella svårigheter
 • Flerårig påbyggnadsutbildning inom psykoterapi med inrikning KBT
 • Skolledarutbildning–betydelsefull kunskap eftersom specialundervisningens förutsättningar och omfattningen av annat stöd till elever beslutas på denna nivå.
 • Utbildning om spelberoende, behandlingar med kognitiv beteendeterapi (KBT), liksom de anhörigas svåra situation och hur de ska hantera den.
  Läs också ett urval av de vanligaste frågorna som brukar ställas till oss. Här är de samlade och besvarade.
  Tove Ekelund