Självtest

När du gör testet är det viktigt att du svarar så ärligt som möjligt på frågorna för att resultatet ska vara relevant.

Testet består av 10 frågor där du ska svara JA eller NEJ. När samtliga frågor är besvarade sammanställs svaren genom att du klickar på Visa resultat och därefter får du sedan en bedömning av din spelnivå.

Testet är även utformat för att kunna användas i kliniskt arbete.

Frågor

 1. Även när jag inte spelar, tänker jag ofta på datorspelet.
   

 2. Jag sitter allt längre stunder framför datorn eller spelar längre tid än jag från början hade tänkt.
   

 3. Jag har misslyckats med att kontrollera, begränsa eller helt bryta mitt spelande.
   

 4. Jag känner mig rastlös och/eller irriterad när jag försökt att begränsa eller helt avstå från datorspelande.
   

 5. Jag spelar för att slippa tänka på problem eller för att spelandet ger en känsla av välbehag.
   

 6. Jag blir mer och mer fysiskt passiv. Jag deltar alltmer sällan i tidigare fritidsaktiviteter och föredrar istället att sitta vid datorn.
   

 7. Jag blir mer och mer socialt passiv eftersom mitt spelande avskärmar mig från familj och vänner.
   

 8. Jag har ljugit en eller flera gånger för att dölja omfattningen av mitt spelande.
   

 9. Mitt spelande har orsakat problem med mina studier, förhållanden eller arbete.
   

 10. Jag har kommit i konflikt med andra på grund av spelandet och kan även ha betett mig aggressivt.