Spelberoende

Att spela är för de flesta människor ett trivsamt nöje. Insatserna är låga, tiden korthussom används för spelandet är marginell och personen upplever inga konsekvenser varken på det sociala, yrkesmässiga eller familjemässiga planet.

I samhället utsätts vi i stort sett varje dag för massiv spelreklam varhelst vi går. För de flesta passerar budskapet obemärkt förbi, men för en del personer triggar det istället igång en oemotståndlig lust att spela. Just reklamens iögonfallande position i dagens samhälle är också den svåraste frestelsen för en spelberoende att hantera. Spelreklamens budskap är skickligt konstruerat retoriskt såväl som psykologiskt för att tilltala individen och inbjuda till spel, där lockelsen ligger på att förändra tillvaron för den spelande.

Man har kartlagt de riskfaktorer i spelens konstruktion som ökar riskerna för att bli spelberoende:

  • Kort tid mellan satsning och resultatcasino
  • Återspel – ju snabbare och lättare det är att återspela vinster desto större risk
  • Möjlighet till att variera sina insatser
  • Möjlighet till att kunna påverka spelet

2 viktiga indikationer på att en person är i riskzonen, vilket också brukar vara det som anhöriga uppmärksammar, är att mer och mer tid ägnas åt spel och att summorna som används till spel bara blir större och större.

Tyvärr möts många av de hjälpsökande av okunskap kring det specifika i ett roulettespelberoende. Specifik kännedom om och utbildning i spelberoende och dess konsekvenser är relativt begränsad dels i dagens samhälle liksom hos många behandlare. Det är absolut helt avgörande för utgången av behandlingen att den beroende får hjälp av personer inom vården, som har kunskap om spelberoende och hur man på bästa sätt kan behandla dem med problem relaterade till spel.

Besök även nedanstående länkar eller ring stödlinjen för information om spel och spelberoende. Där finns även möjligheter till självtest för att se om man ligger i riskzonen för spelberoende.